Naše produkty


OZNAM O ZMENE OBCHODNÉHO MENA SPOLOČNOSTI 

 

 

Vážený obchodní partneri,

 

Obchodná spoločnosť HPS Slovaquie, s.r.o., so sídlom Nobelova 34, 836 05 Bratislava, IČO: 36 786 535, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 46295/B si Vás dovoľuje informovať že na základe Uznesenia Valného zhromaždenia spoločnosti podľa § 125 ods. 1 písm. d) Obchodného zákonník v spojení s príslušnými ustanoveniami Spoločenskej zmluvy spoločnosti došlo k zmene obchodného mena spoločnosti z pôvodne zapísaného HPS Slovaquie, s.r.o., na nové obchodné meno

 

VALEX, s.r.o.

 

Ostatné identifikačné údaje spoločnosti ostávajú nezmenené (sídlo spoločnosti,  IČO, DIČ, IČ DPH).Všetky doteraz uzavreté zmluvy, dohody a záväzky zostávajú naďalej platné. Žiadame Vás, aby ste nové obchodné meno spoločnosti používali pri korešpondencii a fakturácii, a to od 28.02.2018.  

 

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na spoluprácu.